UMTS 2021 – Uzaktan Makina Teorisi Eğitimi Özel Oturumu

UMTS 2021 – Uzaktan Makina Teorisi Özel Oturumu

15-17 Eylül 2021 tarihlerinde Dicle Üniversitesince gerçekleştirilecek olan 20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2021) kapsamında “Uzaktan Makina Teorisi Eğitimi” konusunda özel oturum düzenlenecektir.

UMTS 2021 Sempozyum Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Hüseyinoğlu

Dicle Üni. Makine Müh. Bölümü

21280 Diyarbakır

info@umts2021.com

Özel Oturum Düzenleyicisi

Doç. Dr. Gökhan Kiper

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Müh. Bölümü

35430 Urla/İzmir

gokhankiper@iyte.edu.tr

Özel Oturum Özeti

Korona virüs küresl salgını ile birlikte yaygınlaşan üniversitelerdeki uzaktan eğitimlerin salgın sonrasında da yaygın bir şekilde devam edeceği öngörülmektedir. Bu oturumda makina mühendisliği ve makina teorisi eğitimi özelinde eğitimin geçmişi, güncel durumu ve mevcut uzaktan eğitim yöntemleri üzerine sunumların akabinde konuşmacıların katılacağı bir panel ile makina teorisi alanında uzaktan eğitim masaya yatırılacak ve katılımcıların da müdahil olacakları bir tartışma ortamı sağlanacaktır.

Özel Oturum Sunumları

es

2020li Yıllarda Makina Mühendisliğine Bakış

Prof. Dr. Eres Söylemez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dünyada mühendislik alanında sorunlar olduğu görülmekte, insanlığın karşılaştığı yeni problemleri çözecek gençlerin yetişebilmeleri için yeni ve değişik yollar, yöntemler arama çalışmaları yapılmaktadır. Nelerin değiştirilmesi, nelerden vazgeçilmemesi gerektiği konularında öğrenci ve öğretim üyesi başta olmak üzere, sanayicilerinde katıldığı tartışmaların olması, değişik görüşlerin ortaya çıkması bu dönemde çok önemli olacaktır.

 

sk

Zorunlu Uzaktan Eğitimde Makina Teorisi Eğitim Materyali Geliştirme Deneyimi

Prof. Dr. Sadettin Kapucu, Gaziantep Üniversitesi

Sunumda bahsedilecek konular şu şekildedir: Eşzamanlı-canlı ve eşzamansız basılı-görsel-işitsel-sihirli araçlar, dijital malzemeler, ders notları; Örnek ev ödevleri seti, Matlab çözümleri, her öğrenciye farklı data seti; Sınav güvenilirliği ve uzaktan eğitimlere uygulanabilirliliği; Youtube kanalı.

gk

Uzaktan Eğitimin Kısa Tarihi ve Çevrimiçi Makina Teorisi Eğitimi

Doç. Dr. Gökhan Kiper, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Korona virüs küresel salgını tüm dünyada her seviyede eğitimi olumsuz yönde etkilemiş, eğitimciler alışkın olmadıkları çevrimiçi eğitim araçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek ve kullanmak durumunda kalmışlardır. Küresel salgın sonrasında yeniden şekillenecek üniversite eğitimine hazırlıklı olmak için uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ile günümüzdeki halini bilmek gerekmektedir. Bu sunumda önce dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin kısa tarihçesine, dana sonra çevrimiçi eğitim araçlarından kısaca bahsedilerek makine teorisi eğitimi özelinde bir örnek uygulama ile bazı önerilere yer verilecektir.

Özel oturum UMTS 2021 sırasında 15 Eylül 2021 15:10-16:40 arasında gerçekleştirilecektir.