ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrol – Bahar 2017

Dersi veren

Prof. Dr. Serhan Özdemir

Ofis saati: Cuma 13:30-15:15

Ders kitabı

Modern Control Systems – Richard C. Dorf & Robert H. Bishop – 12th Edition – International Edition

Dersin asistanları ve ofis saatleri

Mert Yılmaz : Çarşamba 15:30-17:15

Talha Eraz : Salı 14:30-16:15

Furkan Küçükoğlu : Salı 15:30-17:15

Erdi Sayar : Cuma 14:30-16:15

11 Nisan’daki derste çalışılan Matlab kodlarına erişmek için tıklayınız.

11 Mayıs’taki derste çalışılan Matlab kodlarına erişmek için tıklayınız.

Önemli uyarı: Derse en az %80 devam zorunluluğunuz vardır. Dönem sonunda %20’den fazla devamsızlığı olan tüm öğrenciler, bölüm tarafından onaylanmış geçerli bir durumları olmadığı takdirde dersten kalacaklar. Güncel devamsızlık durumunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Öğrencilerin dersten 5 dakika önce sınıfta hazır bulunmaları beklenir.

Ödev Politikası

Tüm ödevler mavi renkli tükenmez kalemle elde yazılacak, ilk sayfasında ilan edilen şablon bulunacak ve gününde teslim edilecektir. Geç teslimler kabul edilmez. Ödevlerin notlandırmada toplam ağırlığı %12 olacaktır. Güncel ödev notlarınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sınavlar ve Not Politikası

Vizeler: 2 defa olacak ve her bir vizenin not ağırlığı %24 olacaktır. İtiraz süresi 3 gündür.

Vize 1: Çözümlere erişmek için tıklayınız. Vize notlarına erişmek için tıklayınız. Vize kağıtlarınızı görmek ve itirazlarınız için kendi ofis saatinde Asistan Mert Yılmaz’ı görünüz.

Vize 2: Vize notlarına erişmek için tıklayınız. Vize kağıtlarınızı görmek ve itirazlarınız için 03.06.2017 Cuma günü öğleye kadar Asistan Sefa Furkan Küçükoğlu’nu görünüz.

Final: %40 ağırlığa sahiptir. İtiraz süresi 2 gündür. Final notlarınızı öğrenmek için tıklayınız.

Öğrencilerin sınavlardan 15 dakika önce yerinde olmaları beklenir.

Dönem Sonu Ağırlıklı Notları

Sınav ve ödevlerin sonucunda dönem sonu aldığınız ağırlıklı puanı öğrenmek için tıklayınız.

Dönem Sonu Harfli Notlarınıza Ulaşabilirsiniz.